The truth about Marketingu i Sprzedaży

Poniższy artykuł jest dyskusja na temat marketingu. Ten artykuł jest przeznaczony dla osób z produktów do sprzedaży i wszystkich zainteresowanych w świecie marketingu. Ten artykuł obejmuje następujące elementy: to, co jest marketing, marketingu, dlaczego jest najlepszym narzędziem sprzedaży, marketingu, jakie powinny zrealizować.